دهکده سرگرمی
این وبلاگ هر روز به روز میشود

[سلام علی جعفرزاده دوباره وارد صحنه میشود امیدوارم موفق و پیروز باشید از این به بعد اینجا اهنگهای ظبط شده من رو خواهید دید امیدوارم خوشتون بیاد لطفا نظر بدین ممنون نزدیک عید شد دلم براتون تنگ شد برگشتم پیشتون

حتما ادامه مطلب را ببینید


ارسال توسط علی جعفرزاده

سلام به  دوستان گل و گلاب  اميدوارم كه هر جا هستين سالم و سلامت باشين

 اين وبلاگ همه چي اون تو داره  . هر چي كم و كاستي هست به بزرگي خودتون ببخشين و  بهم بگيد تا رفعش كنم 

راستي نظراي خوشگلتون رو از من دريغ نكنين

 اين تبليغات مال خود لوكس بلاگه و به خاطر اونا منو ببخشيد اما چاره اي نيست


امیدوارم خوشتون بیاد

باتشکر

علی جعفرزاده


  http://irimg.net/images/ubtdkf7h5ri95e1jh92e.gif

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: چهار شنبه 21 دی 1394برچسب:سلام و خوش آمد گویی,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 با سلام به همه ي عزيزان و دوستداران سايت دهكده سرگرمي

مطالب اين وبلاگ تا قبل از عيد نوروز منتقل خواهد شد به 

وبلاگ پاتوق سنتر

به قول دوستان ميخوايم يه وبلاگ تكوني انجام بديم

ميتونيد از سمت راست همين سايت در قسمت پيوندها به وبلاگ جديد پاتوق سنتر تشريف بياريد

مطمئن باشيد پشيمون نميشيد

به اميد ديدار 

يا حق

http://patoghcenter.rozfa.ir/

پاتوق سنتر

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: جمعه 11 اسفند 1391برچسب:سايت جديد,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 


يكي از پديده هاي جالب در رياضيات «نوار موبيوس» است كه در اواخر قرن هجدهم توسط «فرديناند موبيوس» معرفي شد. گفته مي‏شود كه نوار موبيوس فقط يك رو دارد. در اين مقاله قصد بر اين است كه با طرح مباحث پيش زمينه اي هندسه به بررسي كيفي نوار موبيوس بپردازيم و در ادامه قدري در خصوص خواص جبري و رياضي آن صحبت كنيم.
نوار موبيوس حاوي پيامهاي مهمي‏ براي ماست. «بي مرزي و نامتناهي بودن» فضا و كاينات از مهمترين اين پيامهاست كه بيان هندسي و رياضي آن در اين مقاله مورد بحث قرار مي‏گيرد. 

الف) هندسه و مثلثات مسطح بيضوي: 
«بي مرزي فضا از يقين تجربي بزرگتري برخوردار است تا از تجربه اي خارجي. اما نامتناهي بودن آن به هيچ روي چنين نيست.» ريمان 
پيش از پرداختن به مبحث نوار موبيوس قصد داريم مطالبي را در خصوص هندسه و مثلثات مسطح بيضوي مورد بررسي قرار دهيم : 
اصل موضوع سرشتنماي هندسة اقليدسي حكم مي‏كند كه از هر نقطه يك، و فقط يك خط مي‏توان كشيد كه با خط مفروضي موازي باشد. از سوي ديگر صفت شاخص هندسة مسطح هذلولوي اين فرض است كه از يك نقطه تعدادي نامتناهي موازي با يك خط مي‏توان رسم كرد. اكنون بر عهدة ماست كه اگر هم به اختصار، به بررسي نتايج و فرض سومي‏بپردازيم؛ و آن اين است كه از يك نقطه هيچ خط نمي‏توان كشيد . كه با خط ديگري موازي باشد، اين مطلب را هم ارز با فرض زاوية منفرجه ساكري مي‏پذيريم. او و ديگران توانستند، هندسه اي را كه بر اين مبنا قرار مي‏گرفت كنار بگذارند زيرا كه آنان به صراحت يا به نحوي مقدر خط راست را نامتناهي مي‏دانستند . و بايد به يادآورد كه ما ثابت كرديم كه اين دو فرض با هم سازگار نيستند. براي روشن تر ساختن مطلب خاطر نشان مي‏كنيم كه اگر خط راست نامتناهي باشد. اثبات حكم 16 كتاب يكم اقليدس معتبر است و در نتيجه حكم 17 همان كتاب نيز چنين است . اما در اين حالت هميشه، دست كم ، يك خط مي‏توان بر نقطه اي واقع در خارج خطي و موازي آن گذراند. 
ريمان بود كه براي اولين بار اهميت فرق گذاشتن ميان مفهوم هاي بي مرز بودن و نامتناهي بودن را در ارتباط با مفهوم هاي فضايي خاطر نشان ساخت. هرقدر هم كه ما قوياً معتقد به بي انتها بودن خط راست باشيم لزوماً نتيجه نمي‏توان گرفت كه خط نامتناهي است. 

بنابراين پيش از آنكه رسماً اصل موضوع سرشت نماي هندسة بيضوي را بيان كنيم به جاي فرض مقدر اقليدس بر نامتناهي بودن خط فرض ملايم تري را قرار مي‏دهيم : 

اصل موضوع . هر خط راستي بي مرز است. 
اصل موضوع سرشتنماي هندسة هذلولوي با همة اصل موضوعهاي هندسة اقليدسي سازگار است. مگر اصلي كه خود جانشين آن شده است . در حقيقت شباهت آن دو هندسه در مباني و احكام اولشان بود كه ما را قادر ساخت كه بي مقدمه‏چينيهاي دور و دراز و ابهام آور، شرحي درباره هندسه هذلولوي عرضه كنيم اما نقل از هندس اقليدسي به هندسه بيضوي به اين آساني دست نمي‏دهد. اصل موضوع سرشتنماي هندسة بيضوي كه در قسمت بعد خواهد آمد، نه تنها با آن اصل موضوع هندسة اقليدسي كه جايش را گرفته است ، و با آن كه مقرر مي‏دارد كه خط راست نامتناهي است ، ناسازگار است بلكه ، چنانكه خواهيم ديد ، با اصلهاي ديگر نيز چنين است. وانگهي با نظري انتقادي بايد در اين نكته نگريست كه آن احكام هندسة اقليدسي كه به صورتي نهفته به نامتنهاي بودن خط متكي هستند، به ويژه حكم 16 كتاب يكم و نتايج آن به طور كلي ديگر معتبر شناخته نمي‏شوند. 

اصل موضوع سرشتنماي هندسة بيضوي و نتيجه هايي كه بيفاصله بر آن مترتبند : 
با تغييري كه در بالا داديم اكنون آماده‏ايم كه اصل موضوع سرشتنماي هندسة بيضوي را معرفي كنيم. 
اصل موضوع : دو خط راست هميشه تقاطع مي‏كنند. 
فرض كنيد L خط راستي باشد . در دو نقطه دلخواهB,A از اين خط خطهاي عمود بر آن رارسم مي‏كنيم. 

الف ) 
بنابر اصل موضوع سرشت نما اين خطها در نقطه اي مانند O تقاطع مي‏كنند و چون در مثلث AOB زاويه هاي B , A متساويند نتيجه مي‏شود كه OA و OB برابرند.2 
هرگاه AB را از هر طرف. مثلاً از طرف B ، تا C امتداد دهيم بطوريكه BC مساوي AB باشد، و اگر OC را رسم كنيم به آساني مي‏توان نشان داد كه OC عمود است بر L و مساوي است با OA و OB .باتكرار اين ترسيم به اين نتيجه مي‏رسيم كه هر گاه پاره خطي مانند ABازخطي در نظرگرفته شودوPنقطه اي ازLباشد چنان كه APمساوي mABشود (mعددصحيح مثبتي است)آنگاه عموديكه درpبرLاخراج گرددبرO نقطه برخورد عمودهاي برLدرAوBمي‏گذرد وOpبرابر است با OA .بعدABرابه nجزءمتساوي تقسيم كنيد و نقاط تقسيم راQ1,Q2,Q3…….Qn-1بناميد. عمود بر L در Q عمود AO را در O قطع خواهد كرد زيرا كه اگر آن را در نقطه اي ديگر قطع مي‏كرد عمودي هم كه از B خارج شده بود بر اين نقطه مي‏گذشت، و اين از آنچه جلوتر ثابت شد واضح تر است همين حكم بر عمودهاي نقاط ديگر تقسيم جاري است . چون از اين راه استدلال كنيم نتيجه ميگيريم كه هرگاه AB و AP نسبت به هم اندازه پذير باشند عمودي كه از P اخراج شود بر O خواهد گذشت. و OP برابر OA خواهد بود وقتي، كه AB و AP نسبت به هم اندازه پذيري نباشند با روشهاي به حد رفتن ، مطابق معمول به همين نتايج مي‏رسيم. بدين ترتيب عمودهايي كه از همة نقاط خطي بر آن اخراج شوند در يك نقطه به نام قطب خط متقاربند. هر خطي كه يك نقطه از خطي را به قطب آن وصل كند، يا، به صورتي ديگر، هر شعاعي كه از قطب خطي خارج شود، بر آن خط عمود است. خواننده بي اشكال مي‏تواند نشان دهد كه نه تنها هر يك از عمودها را در نظر بگيريم همواره فاصلة عمودي قطب از خط يكي است. بلكه براي همة خطها فاصله قطب از خط يك مقدار است. اين فاصلة عمودي را با q نشان مي‏دهيم. در دنبال پژوهشي كه مي‏كنيم O را (شكل ب) 
قطب خط L مي‏انگاريم. دو خط بر O بگذرانيد ، اينها L را در B, A به زاوية قائمه قطع خواهند كرد . OA را از A تا َO امتداد مي‏دهيم به قسمي‏كه َAO مساوي q شود. آنگاه اگر از َO به B وصل كنيم به آساني مي‏توان نشان داد كه B َO عمود است بر وOو B وَO بر يك خط راستند ، و َO به طول q است . پس اگر به طور موقت امكان اين را كه ,OَO يك نقطه باشند طرد كنيم به نظر مي‏رسد كه هر خطي دو قطب داشته باشد . به علاوه OA,OB يك عمود مشترك دارند و در دو نقطه تقاطع مي‏كنند ، و يك دو ضلعي يا دو زاويه اي تشكيل مي‏دهند كه هر ضلعش به طول q2 است . اين حكم ، چنانكه هم اكنون نشان خواهيم داد، براي هر جفت خط صادق است. 

فرض كنيد L,m
دو خط دلخواه باشند . اينها در نقطه اي چونo تلاقي خواهند كرد . روي هر خط و در هر امتداد ابتدا از O پاره خطي مساوي Q جدا كنيد. به خصوص فرض كنيد OD,OC,OB,OA به طول q باشد. در اينصورتD,C,B,A روي خطي چون n خواهند بود كه O قطب آن است. يك نتيجه آن كه m,L در نقطة ديگري مانند َO ، كه قطب دوم n است، تلاقي خواهند كرد. 

1
 در اين شكل خطها چنان رسم شده اند كه گويي منحني هستند. خطهاي هندسة بيضوي به اندازة خطهاي هندسة اقليدسي و هندسة هذلولوي راستند. غالباً مناسب است كه، وقتي نشان دادن رابطه هاي آنها با يكديگر در فضايي محدود اهميت داشته باشد ، آنها را به صورت منحني نمايش دهيم . در اين موارد نشان دادن رابطة بين آنها مهمتر است از مستقيم بودنشان. 


2
 به زودي ظاهر خواهد شد كه B , A ممكن است بر حسب اتفاق چنان واقع شده باشند كه دو عمود يك خط شوند. از اشكال مي‏توان با عوض كردن وضع يكي از نقطه ها احتراز كرد. برهان حكم 6 كتاب يكم اقليدس در اينجا معتبر خواهد بود هر گاه Aو O و B بر يك خط نباشند. منبع: سيويل مستر
 
__________________

پيامبر اكرم(ص):
ما انبياء همسران خود را آزار نمي‌دهيم و بدانيد جز انسان پست و فرومايه كسي به همسر خود اهانت نمي‌كند.
نهج الفصاحة ص 318

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: جمعه 27 بهمن 1391برچسب: يكي از پديده هاي جالب در رياضيات «نوار موبيوس» است كه در اواخر قرن هجدهم توسط «فرديناند موبيوس» معرفي شد, گفته مي‏شود كه نوار موبيوس فقط يك رو دارد, در اين مقاله قصد بر اين است كه با طرح مباحث پيش زمينه اي هندسه به بررسي كيفي نوار موبيوس بپردازيم و در ادامه قدري در خصوص خواص جبري و رياضي آن صحبت كنيم,نوار موبيوس حاوي پيامهاي مهمي‏ براي ماست, «بي مرزي و نامتناهي بودن» فضا و كاينات از مهمترين اين پيامهاست كه بيان هندسي و رياضي آن در اين مقاله مورد بحث قرار مي‏گيرد, الف) هندسه و مثلثات مسطح بيضوي: «بي مرزي فضا از يقين تجربي بزرگتري برخوردار است تا از تجربه اي خارجي, اما نامتناهي بودن آن به هيچ روي چنين نيست,» ريمان پيش از پرداختن به مبحث نوار موبيوس قصد داريم مطالبي را در خصوص هندسه و مثلثات مسطح بيضوي مورد بررسي قرار دهيم : اصل موضوع سرشتنماي هندسة اقليدسي حكم مي‏كند كه از هر نقطه يك, و فقط يك خط مي‏توان كشيد كه با خط مفروضي موازي باشد, از سوي ديگر صفت شاخص هندسة مسطح هذلولوي اين فرض است كه از يك نقطه تعدادي نامتناهي موازي با يك خط مي‏توان رسم كرد, اكنون بر عهدة ماست كه اگر هم به اختصار, به بررسي نتايج و فرض سومي‏بپردازيم؛ و آن اين است كه از يك نقطه هيچ خط نمي‏توان كشيد , كه با خط ديگري موازي باشد, اين مطلب را هم ارز با فرض زاوية منفرجه ساكري مي‏پذيريم, او و ديگران توانستند, هندسه اي را كه بر اين مبنا قرار مي‏گرفت كنار بگذارند زيرا كه آنان به صراحت يا به نحوي مقدر خط راست را نامتناهي مي‏دانستند , و بايد به يادآورد كه ما ثابت كرديم كه اين دو فرض با هم سازگار نيستند, براي روشن تر ساختن مطلب خاطر نشان مي‏كنيم كه اگر خط راست نامتناهي باشد, اثبات حكم 16 كتاب يكم اقليدس معتبر است و در نتيجه حكم 17 همان كتاب نيز چنين است , اما در اين حالت هميشه, دست كم , يك خط مي‏توان بر نقطه اي واقع در خارج خطي و موازي آن گذراند, ريمان بود كه براي اولين بار اهميت فرق گذاشتن ميان مفهوم هاي بي مرز بودن و نامتناهي بودن را در ارتباط با مفهوم هاي فضايي خاطر نشان ساخت, هرقدر هم كه ما قوياً معتقد به بي انتها بودن خط راست باشيم لزوماً نتيجه نمي‏توان گرفت كه خط نامتناهي است, بنابراين پيش از آنكه رسماً اصل موضوع سرشت نماي هندسة بيضوي را بيان كنيم به جاي فرض مقدر اقليدس بر نامتناهي بودن خط فرض ملايم تري را قرار مي‏دهيم : اصل موضوع , هر خط راستي بي مرز است, اصل موضوع سرشتنماي هندسة هذلولوي با همة اصل موضوعهاي هندسة اقليدسي سازگار است, مگر اصلي كه خود جانشين آن شده است , در حقيقت شباهت آن دو هندسه در مباني و احكام اولشان بود كه ما را قادر ساخت كه بي مقدمه‏چينيهاي دور و دراز و ابهام آور, شرحي درباره هندسه هذلولوي عرضه كنيم اما نقل از هندس اقليدسي به هندسه بيضوي به اين آساني دست نمي‏دهد, اصل موضوع سرشتنماي هندسة بيضوي كه در قسمت بعد خواهد آمد, نه تنها با آن اصل موضوع هندسة اقليدسي كه جايش را گرفته است , و با آن كه مقرر مي‏دارد كه خط راست نامتناهي است , ناسازگار است بلكه , چنانكه خواهيم ديد , با اصلهاي ديگر نيز چنين است, وانگهي با نظري انتقادي بايد در اين نكته نگريست كه آن احكام هندسة اقليدسي كه به صورتي نهفته به نامتنهاي بودن خط متكي هستند, به ويژه حكم 16 كتاب يكم و نتايج آن به طور كلي ديگر معتبر شناخته نمي‏شوند, اصل موضوع سرشتنماي هندسة بيضوي و نتيجه هايي كه بيفاصله بر آن مترتبند : با تغييري كه در بالا داديم اكنون آماده‏ايم كه اصل موضوع سرشتنماي هندسة بيضوي را معرفي كنيم, اصل موضوع : دو خط راست هميشه تقاطع مي‏كنند, فرض كنيد L خط راستي باشد , در دو نقطه دلخواهB,A از اين خط خطهاي عمود بر آن رارسم مي‏كنيم, الف ) بنابر اصل موضوع سرشت نما اين خطها در نقطه اي مانند O تقاطع مي‏كنند و چون در مثلث AOB زاويه هاي B , A متساويند نتيجه مي‏شود كه OA و OB برابرند,2 هرگاه AB را از هر طرف, مثلاً از طرف B , تا C امتداد دهيم بطوريكه BC مساوي AB باشد, و اگر OC را رسم كنيم به آساني مي‏توان نشان داد كه OC عمود است بر L و مساوي است با OA و OB ,باتكرار اين ترسيم به اين نتيجه مي‏رسيم كه هر گاه پاره خطي مانند ABازخطي در نظرگرفته شودوPنقطه اي ازLباشد چنان كه APمساوي mABشود (mعددصحيح مثبتي است)آنگاه عموديكه درpبرLاخراج گرددبرO نقطه برخورد عمودهاي برLدرAوBمي‏گذرد وOpبرابر است با OA ,بعدABرابه nجزءمتساوي تقسيم كنيد و نقاط تقسيم راQ1,Q2,Q3……,Qn-1بناميد, عمود بر L در Q عمود AO را در O قطع خواهد كرد زيرا كه اگر آن را در نقطه اي ديگر قطع مي‏كرد عمودي هم كه از B خارج شده بود بر اين نقطه مي‏گذشت, و اين از آنچه جلوتر ثابت شد واضح تر است همين حكم بر عمودهاي نقاط ديگر تقسيم جاري است , چون از اين راه استدلال كنيم نتيجه ميگيريم كه هرگاه AB و AP نسبت به هم اندازه پذير باشند عمودي كه از P اخراج شود بر O خواهد گذشت, و OP برابر OA خواهد بود وقتي, كه AB و AP نسبت به هم اندازه پذيري نباشند با روشهاي به حد رفتن , مطابق معمول به همين نتايج مي‏رسيم, بدين ترتيب عمودهايي كه از همة نقاط خطي بر آن اخراج شوند در يك نقطه به نام قطب خط متقاربند, هر خطي كه يك نقطه از خطي را به قطب آن وصل كند, يا, به صورتي ديگر, هر شعاعي كه از قطب خطي خارج شود, بر آن خط عمود است, خواننده بي اشكال مي‏تواند نشان دهد كه نه تنها هر يك از عمودها را در نظر بگيريم همواره فاصلة عمودي قطب از خط يكي است, بلكه براي همة خطها فاصله قطب از خط يك مقدار است, اين فاصلة عمودي را با q نشان مي‏دهيم, در دنبال پژوهشي كه مي‏كنيم O را (شكل ب) قطب خط L مي‏انگاريم, دو خط بر O بگذرانيد , اينها L را در B, A به زاوية قائمه قطع خواهند كرد , OA را از A تا َO امتداد مي‏دهيم به قسمي‏كه َAO مساوي q شود, آنگاه اگر از َO به B وصل كنيم به آساني مي‏توان نشان داد كه B َO عمود است بر L وOو B وَO بر يك خط راستند , و B َO به طول q است , پس اگر به طور موقت امكان اين را كه ,OَO يك نقطه باشند طرد كنيم به نظر مي‏رسد كه هر خطي دو قطب داشته باشد , به علاوه OA,OB يك عمود مشترك دارند و در دو نقطه تقاطع مي‏كنند , و يك دو ضلعي يا دو زاويه اي تشكيل مي‏دهند كه هر ضلعش به طول q2 است , اين حكم , چنانكه هم اكنون نشان خواهيم داد, براي هر جفت خط صادق است, فرض كنيد L,m دو خط دلخواه باشند , اينها در نقطه اي چونo تلاقي خواهند كرد , روي هر خط و در هر امتداد ابتدا از O پاره خطي مساوي Q جدا كنيد, به خصوص فرض كنيد OD,OC,OB,OA به طول q باشد, در اينصورت D,C,B,A روي خطي چون n خواهند بود كه O قطب آن است, يك نتيجه آن كه m,L در نقطة ديگري مانند َO , كه قطب دوم n است, تلاقي خواهند كرد, 1 در اين شكل خطها چنان رسم شده اند كه گويي منحني هستند, خطهاي هندسة بيضوي به اندازة خطهاي هندسة اقليدسي و هندسة هذلولوي راستند, غالباً مناسب است كه, وقتي نشان دادن رابطه هاي آنها با يكديگر در فضايي محدود اهميت داشته باشد , آنها را به صورت منحني نمايش دهيم , در اين موارد نشان دادن رابطة بين آنها مهمتر است از مستقيم بودنشان, 2 به زودي ظاهر خواهد شد كه B , A ممكن است بر حسب اتفاق چنان واقع شده باشند كه دو عمود يك خط شوند, از اشكال مي‏توان با عوض كردن وضع يكي از نقطه ها احتراز كرد, برهان حكم 6 كتاب يكم اقليدس در اينجا معتبر خواهد بود هر گاه Aو O و B بر يك خط نباشند, منبع: سيويل مستر __________________ پيامبر اكرم(ص): ما انبياء همسران خود را آزار نمي‌دهيم و بدانيد جز انسان پست و فرومايه كسي به همسر خود اهانت نمي‌كند, نهج الفصاحة ص 318 ,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 
ریاضی - هندسه 
[تصویر:  d9cd61edb43a77509896197d16007c48.gif]

تاریخچه هندسه
واژه انگلیسی Geometry ( هندسه ) از زبان یونانی ریشه گرفته است. این کلمه از دو کلمه «جئو»ٍ به معنای زمین و «متری» به معنای اندازه گیری تشکیل شده است.بنابراین هندسه اندازه گیری زمین است. مصریان اولیه نخستین کسانی بودند که اصول هندسه را کشف کردند. هر سال رودخانة نیل طغیان نموده و نواحی اطراف رودخانه راسیل فرا می‌گرفت.

این عمل تمام علایم مرزی میان تقسیمات مختلف را از بین می‌برد و لازم می‌شد دوباره هر کس زمین خود را اندازه‌گیری و مرزبندی نماید. آنها روشی از علامت‌گذاری زمین‌ها با کمک پایه‌ها و طناب‌ها اختراع کردند. آنها پایه‌‌ای را در نقطه‌ای مناسب در زمین فرو می‌کردند، پایه دیگری در جایی دیگر نصب می‌شد و دو پایه توسط طنابی که مرز را مشخص می‌ساخت به یکدیگر متصل می‌‌شدند.با دو پایه دیگر زمین محصور شده ، محلی برای کشت یا ساختمان سازی‌ می‌گشت.
با برآمدن یونانیان اطلاعات ریاضی قدم به مرحله ای علمی گذاشت.در آغاز تمام اصول هندسی ابتدایی بود. اما در سال 600 قبل از میلاد مسیح ، یک آموزگار یونانی به نام تالس، اصول هندسی را از لحاظ علمی ثابت کرد.
تالس‌ دلایل ثبوت برخی از فرضیه‌ها را کشف کرد و آغازگر هندسة تشریحی بود. اما دانشمندی به نام اقلیدس که در اسکندریه زندگی‌ می‌کرد ، هندسه را به صورت یک علم بیان نمود.
وی حدود سال 300 قبل از میلاد مسیح ، تمام نتایج هندسی را که تا به حال شناخته بود ، گرد آورد و آنها را به طور منظم ، در یک مجموعة 13 جلدی قرار داد. این کتابها که اصول هندسه نام داشتند ، به مدت 2 هزار سال در سراسر دنیا برای مطالعه هندسه به کار می رفتند.
براساس این قوانین ، هندسه اقلیدسی تکامل یافت. هر چه زمان می گذشت ، شاخه های دیگری از هندسه توسط ریاضیدانان مختلف ، توسعه می یافت.
امروزه در بررسی علم هندسه انواع مختلف این علم را نظیر هندسة تحلیلی و مثلثات، هندسه غیر اقلیدسی و هندسه فضایی مطالعه می کنیم.
خدمت بزرگی که یونانیان در پیشرفت ریاضیات انجام دادند این بود که آنان احکام ریاضی را به جای تجربه بر استدلال منطقی استوار کردند.قبل از اقلیدس، فیثاغورث( 572-500 ق.م ) و زنون ( 490 ق.م. ) نیز به پیشرفت علم ریاضی خدمت بسیار کرده بودند.
در قرن دوم قبل از میلاد ریاضیدانی به نام هیپارک، مثلثات را اختراع کرد. وی نخستین کسی بود که تقسیم بندی معمولی بابلی ها را برای پیرامون دایره پذیرفت.به این معنی که دایره را به 360 درجه و درجه را به 60 دقیقه و دقیقه را به 60 قسمت برابر تقسیم نمود و جدولی براساس شعاع دایره به دست آورد که وترهای بعضی قوس‌ها را به دست می داد و این قدیمی ترین جدول مثلثاتی است که تاکنون شناخته شده است.
بعد از آن دانشمندان هندی موجب پیشرفت علم ریاضی شدند. در قرن پنجم میلادی آپاستامبا، در قرن ششم ، آریاب هاتا ، در قرن هفتم ،براهماگوپتا و در قرن نهم ،بهاسکارا در پیشرفت علم ریاضی بسیار مؤثر بودند.


کلاس‌بندی هندسه
هنـدسه مقـدماتی به دو شاخه تقسیـم می گردد :

* هنـدسه مسطحه
* هندسه فضایی 

در هندسه مسطحه ، اشکالی مورد مطالعه قرار می‌گیرند که فقط دو بعد دارند، هندسه فضایی ، مطالعه اشکال هندسی سه بعدی است. این بخش از هندسه در مورد اشکال سه بعدی چون مکعب ها ،استوانه ها، مخروط ها، کره ها و غیره است.

در هندسه مدرن شاخه‌های زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرند:
* هندسه تحلیلی
* هندسه برداری
* هندسه دیفرانسیل
* هندسه جبری
* هندسه محاسباتی
* هندسه اعداد صحیح
* هندسه اقلیدسی
* هندسه نااقلیدسی
* هندسه تصویری
* هندسه ریمانی
* هندسه ناجابجایی
* هندسه هذلولوی

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: جمعه 27 بهمن 1391برچسب:تحقیق کامل درباره هندسه,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

رئال مادرید ۱ – ۱ منچستریونایتد

 

دانلود گل های بازی رئال مادرید و منچستریونایتد با کیفیت HD 720p

 

دانلودرایگان گل های بازی رئال مادرید و منچستریونایتد با کیفیت HD 720p و لینک مستقیم

در ادامه مسابقات دور رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا دو بازی مهم به صورت همزمان از ساعت ۱۱:۱۵ شروع شد که در مهم‌ترین دیدار شیاطین سرخ در ورزشگاه مملو از تماشاگر سانتیاگو برنابئو مهمان قوهای سپید مادرید بودند که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر یک مساوی خاتمه یافت.

 

حتما ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب...
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

 

نشانه های عاشق شدن یک مرد را بشناسید

روانشناسی | نشانه های عاشق شدن یک مرد را بشناسید پشتوانه مالی، ظاهر زیبا، خانواده ای محترم و شغل خوب معیار خیلی ها برای تشکیل یک زندگی مشترک است اما اکثریت انسان ها نخستین و مهم ترین ملاک پذیرش یک نامزد را وجود یک حس عاشقانه می دانند.
حتما ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب...
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

وصیت نامه عجیب حسین پناهی
اجتماعی | وصیت نامه عجیب حسین پناهی روی تابوت و کفن من بنویسید: این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست
حتما ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب...
ارسال توسط علی جعفرزاده

ین وقاهت شما جسارت نیست، پر رویی محض است که مقابل نمایندگان ملت حاضر می شوید و گستاخانه می گویید: "استعفا نمی دهم!!!" خیلی بی لیاقت و بی کفایتی آقای وزیر! خیلی ...

نه وجدان داری، نه می دانی خجالت را می کشند یا می خورند؛ با وقاهت تمام به دویست و اندی نماینده ی بی خیال تر از خودت می نگری و اظهار می داری که وزارتخانه ی تحت امرت حاضر است برای درمان آینده سازان سوخته در مدرسه ی "شین آباد" هر کاری بکند؛ هر کاری!

"سیران یگانه" را می شناسید؟! مهم نیست که بشناسید چون او رفت؛ یعنی مُرد! برای او هم سفرهای خارجی و درمان های آنچنانی در نظر گرفته بودید؟ دیر شد حاجی بابایی جان، دیر شد! سیران های دیگری هم در حال دوئل با مرگ هستند و احتمالا چند نفری از آنها در این جدال مغلوب خواهند شد اما تو رو خدا شما خم به ابرو نیاورید چون اصلا مهم نیست. بالاخره مناطق محروم یعنی همین؛ یعنی بخاری نفتی! کلاس های کوچک! دیوار های نمور! و ... مهم این است که شما الان در کنار همسر و فرزندانتان روزگار خوشی را سپری می کنید؛ اینکه بقیه چگونه می گذرانند فدای سرتان ...

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: شنبه 2 دی 1391برچسب:خیلی گستاخی آقای وزیر!,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

بازیگران: بهنوش بختیاری، سپند امیرسلیمانی، شمسی فضل‌اللهی، آتنه فقیه‌نصیری، ناصر ممدوح، سام درخشانی، شیوا خنیاگر، جعفر دهقان، مختار سائقی، لیلا بلوکات،رویا امامی،مهران رجبی ، فلور نظری و کاوه خداشناس و…

کارگردان: سعید علم زاده

سال تولید: ۱۳۸۹

زمان پخش: روزهای چهار شنبه

خلاصه:

سریال آسمان همیشه ابری نیست، تلاش می‌کند با رویکردی اجتماعی زندگی ۵ خانواده مختلف را از نظر رفتاری و اخلاقی روایت کند که در طول داستان، تبعات رفتار هر کدام از آنها در قالب داستانی اجتماعی و درام به تصویر کشیده می‌شود.

 

حجم: ۱۱۵٫۰۹  MB

http://dl.boog.ir/other/davvas-logo.gif

———————

http://dl.boog.ir/other/Mediafire_logo.jpg

———————

http://dl.boog.ir/other/megaupload_logo.jpg

 

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

        نظرات دانشجوهای جدید و ترم آخری (طنز)

 

طی  نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد که با دیدن هر کدام از کلمات زیر ذهنیت و تصور خود را در مورد آن کلمه در یک جمله کوتاه بنویسند.

جمله اول مربوط به دانشجوی ورودی جدید و جمله دوم مربوط به دانشجوی ترم آخری…

 

حتما ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب...
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

 اس ام اس امتحانات

یادم آید روز دیرین، خوب وشیرین، اول ترم، وقت بسیار، درس اندک…

اما اینک روز آخر، روز تلخ امتحانات، آخر ترم، وقت اندک

درس بسیار، درس بسیار، درس بسیار !

 

 

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

 

بوی شوم امتحان آید همی, یار صفر مهربان آید همی

ما ز تعلیم وتعلم خسته ایم،دل به امید تقلب بسته ایم

مابرای کسب مدرک آمدیم،نی برای درک مطلب آمدیم !

 

حتما ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب...
تاریخ: شنبه 13 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

حتما ادامه مطلب را ببینید


ارسال توسط علی جعفرزاده

 روزنامه جام جم: برخورد شدید پژو ۲۰۶ با گاردریل پل مهندس پرتوی در وکیل‌آباد مشهد ۲ مصدوم بر جای گذاشت. محمد یدالله‌پور، سرپرست ایستگاه شماره ۵ آتش‌نشانی شهرداری مشهد با بیان این خبر افزود: روز گذشته یک خودروی ۲۰۶ با ۴سرنشین در پل مهندس پرتوی واقع در وکیل‎آباد براثر انحراف با گاردریل برخورد کرد و ۲ نفر از سرنشینان آن مصدوم شدند. وی با بیان این‌که ارتفاع پل حدود ۸ متر است، یادآور شد: در این حادثه یکی از سرنشینان از روی پل به پایین سقوط کرده است.

حوادث

دکتر محمدرضا مهری، مدیر اورژانس خراسان‌رضوی نیز درباره وضع مجروحان گفت: در این حادثه ۲ نفر (یک زن ۲۲ ساله و یک مرد ۲۳ ساله) مجروح و به بیمارستان فارابی منتقل شدند اما زن مجروح به علت شکستگی از ناحیه لگن و مهره‌های کمر، در شرایط وخیمی به سر می‌برد. سرهنگ حمید رضا‌جعفری، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی، علت این سانحه را ناتوانی راننده در کنترل خودرو به دلیل سرعت بالا اعلام کرده است.

 

حتما ادامه مطلب را ببینید


ارسال توسط علی جعفرزاده

 پرسپولیس

 

باشگاه پرسپولیس اسامی ۱۰ بازیکن از فهرست فصل گذشته را که از سوی مصطفی دنیزلی برای حضور در تیم سال آینده پرسپولیس انتخاب شده اند را اعلام کرد.بنابر اعلام مصطفی دنیزلی به باشگاه پرسپولیس، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، محمد نوری، غلامرضا رضایی، حمیدرضا علی عسگری، امیر حسین فشنگچی، رضا نورمحمدی، هادی نوروزی، مهرداد پولادی و ایمون زاید، ۱۰ بازیکنی هستند که برای سال آینده مورد تائید کادر فنی تیم قرار گرفته اند.اسامی بازیکنان جدید پرسپولیس نیز در روزهای آینده از سوی باشگاه اعلام خواهد شد.

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: چهار شنبه 10 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

 

جدید ترین خبر از شاهین نجفی...

صدور حکم اعدام برای او

طبق استفتاء از آیت الله صافی گلپایگانی شاهین نجفی مرتد اعلام شده و واجب القتل است...

لعنت بر او...

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: چهار شنبه 10 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 سلام به همه ی دوستان درس خون

ایام امتحانات هم رسید

اگه می خواید شبا بیدار بمونید و درس بخونید من این کار رو به شما پیشنهاد میدم

[تصویر:  funny-gifs-no-sleep.gif]

امیدوارم موفق باشید

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: چهار شنبه 10 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

  انگشتانت را به من قرض بده!

برای شمردن لحظه های نبودنت کم آورده ام...

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: چهار شنبه 10 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

حتما ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب...
تاریخ: چهار شنبه 10 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 مهم ترین  و متداول ترین  بیماری های قابل  انتقال  بین  حیوان  و انسان  در كشور ما هاری ، كیست  هیداتیك ، تب  مالت ، سیاه  زخم  و ... است  كه  می  توان  به  آنها اشاره  كرد. البته  بیماری هایی  همچون  جنون  گاوی ، تب  کریمه کنگو  و آنفلوآنزای  پرندگان  را نیز نباید نادیده  بگیریم ، چرا كه  خطر ورود و شیوع  آنها همواره  ما را تهدید می  كند.


تا كنون 850 بیماری  قابل  انتقال  بین  حیوان  و انسان  شناسایی  شده  است . تعجب  نكنید این  رقمی  است  كه  مطمئناً در سال های  بعد بیشتر و بیشتر خواهد شد.

با توجه  به  اهمیت  این  بیماری ها، اطلاع  رسانی  و ارتقای سطح  آگاهی  جامعه  در این  زمینه  از اهمیت  ویژه  ای  برخوردار است . اغلب  كارشناسان  و متخصصان  دامپزشكی  با بیان  این  مطلب  كه  هر روز بر تعداد افرادی  كه  به  نگهداری  حیوانات  خانگی  رو  می  آورند، اضافه  می شود، تأكید می  كنند: در تمام  جوامع  مهم ترین  مشكلی  كه  در این  زمینه  مطرح  می  شود، مسئله ی  بیماری های  مشترك  بین  حیوان  و انسان  است .


مهم ترین  بیماری های  قابل  انتقال  از حیوان  به  انسان  در كشور ما عبارتند از:

* هاری :

بسیاری  از مردم  بر این  باورند كه  انسان  تنها از طریق  گاز گرفتن  سگ  هار به  بیماری  هاری  مبتلا می  شود، در حالی  كه  گاز گرفتن  حیواناتی  همچون  گربه ، خفاش ، موش  و گرگ  نیز می  تواند منجر به  هاری  شود. به  تازگی  در شمال  ایران  راكون های  زیادی  مشاهده  شده اند كه  از طریق  كشورهای  همسایه  ی شمالی  وارد جنگل های  ایران  شده اند و خود اینها به  عنوان  یك  مخزن  هاری  به  حساب  می  آیند.

در مورد هاری  بهترین  راه  پیشگیری  واكسیناسیون  حیوانات  خانگی  است . البته  در سال های  اخیر برای  واكسینه  كردن  حیوانات  وحشی  مانند سگ های  ولگرد كه  به  صورت  دسته  جمعی  در اطراف  شهرها دیده  می شوند نیز اقداماتی  صورت  گرفته  است . به  هر حال  اگر انسانی  توسط  حیوانی  مشكوك  گاز گرفته  شد، باید بلافاصله  از سرم  ضد هاری  استفاده  شود و به  یاد داشته  باشید كه  تزریق  به موقع  این  سرم  می  تواند از مرگ  فرد جلوگیری  كند.

* كیست  هیداتیك :

ایجاد كیست  هیداتیك  در اثر ورود تخم های  انگل  اكینوكوكوس  (موجود در مدفوع  سگ ) به  دستگاه  گوارش  انسان  صورت  می  گیرد. این  كیست ها بسته  به  اینكه  در ریه ، كبد، مغز یا هر بافت  دیگری  ایجاد شده  باشند، قادر به  بروز عوارض  مختلفی  هستند و برای  برداشتن  آنها نیاز به  عمل  جراحی  است .
درمان  ضد انگل  دوره ای  حیوان  خانگی  (سگ )، رعایت  بهداشت  فردی  و نیز ضدعفونی  كردن  سبزیجات  مصرفی  از موارد پیشگیری  است .


* توكسوپلاسموز(toxoplasmosis) :

انگل  خونی  توكسوپلاسموز  در اكثر گربه های  ولگرد مشاهده  می  شود و در صورت  خارج  شدن  گربه ی  خانگی  از منزل  و معاشرت  با گربه های  ولگرد احتمال  آلوده  شدن  آن  بسیار است . چنین  گربه  ای  باید به  صورت  دوره ای  تحت  درمان  باشد. اگر چه  در انسان  عوارض  آن  خفیف  است ، ولی  در خانم های باردار می  تواند منجر به  سقط  جنین  شود.

* بیماری  خراش  پنجه  ی گربه :

به طور معمول،  زیر ناخن  گربه  یك سری  میكروب  وجود دارد كه  در صورت  چنگ  زدن  گربه،  این میکروب ها  از طریق خراش وارد بدن شده و باعث بروز این بیماری می شوند. دراین بیماری انسان  تا 3 روز متوالی  تب  می كند و گاهی  نیز دچار تهوع  و سردرد می  شود.

* سل  و تب مالت:

سل  و تب مالت(بروسلوز) دو بیماری  خطرناك و از جمله  بیماری هایی هستند  كه  برای  سازمان  دامپزشكی  در صدر مهار بیماری ها قرار گرفته اند. این  بیماری ها از طریق  دام  آلوده  (خصوصاً گاو و گوسفند) به  انسان  منتقل  می  شوند.


 قابلیت  انتقال  از انسان  به  انسان  (در انواع  مختلف ) را دارد و باکتری بروسلا باعث  ایجاد تب  مالت  در انسان  می  شود.
واكسینه  كردن  دام ها علیه  این  دو بیماری  یك  طرح  ملی  است . استفاده  از شیر و لبنیات  پاستوریزه  مهم ترین  راه  پیشگیری  است . اما اگر در جایی  ناگریز به  استفاده  از شیر غیر پاستوریزه  باشیم ، عمل  جوشاندن  دقیق  شیر كمك  زیادی  به  ما خواهد كرد. فراموش  نكنید در فصل  تابستان  موارد ابتلا به  تب  مالت  بر اثر مصرف  بستنی های  غیرپاستوریزه ، افزایش  می  یابد.

* تب  طوطی :

تب طوطی  نوعی  بیماری  است  كه  از طریق  پرندگان  گروه  منقار طوطی ها به  انسان  منتقل  می  شود. البته  دیگر پرندگان  نیز در صورت  ابتلا به  تب  روده  (به خصوص  در تابستان )، با دفع  باكتری  "سالمونلا" از طریق  مدفوع  می  توانند موجب  به  خطر افتادن سلامتی انسان ها، خصوصا افراد ضعیف و بچه ها شوند.

خوشبختانه  این  بیماری  درمان پذیر است  و بیشتر در اثر عدم  رعایت  بهداشت  در اماكنی  همچون  رستوران ها به  انسان  منتقل  می  شود.

* طاعون  و انواع  بیماری های  انگلی :

موش ها، عوامل  باكتریایی  و انگلی  بسیاری  را به  انسان  منتقل  می  كنند و باعث  ایجاد بیماری های  بعضاً كشنده  می  شوند و تنها كشتار دسته جمعی  این  حیوانات  به  پیشگیری  از این  بیماری ها كمك  می  كند.
از زمان  قدیم  انسان  هر جا مواد غذایی  را نگهداری  می  كرد، همواره  با موش ها درگیر بوده  است . هرگاه  ادرار و مدفوع  آلوده ی موش  با مواد غذایی  مورد استفاده ی انسان  تماس  پیدا كند، موجب  ابتلا  شخص به  بیماری های  مختلف  می شود 

البته در نظر داشته باشید که با انجام واکسیناسیون و زیر نظر بودن حیوان توسط دامپزشک انتشار این بیماری ها حتی به صفر هم میرسد.

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: سه شنبه 9 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

ابزار پاک‌سازی بدافزار Flame (شعله آتش) از سوی مرکز ماهر تولید و به زودی از طریق سایت مرکز ماهر در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

 


حتما ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب...
تاریخ: سه شنبه 9 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

حتما ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب...
تاریخ: سه شنبه 9 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده
 

 
 
 
 
 
درقدیم مردم دنیا دلشان درد نداشت 
                          هیچ کس دغدغه آنچه می کرد نداشت 
چشمه سادگی از لطف زمین می جوشید
                         خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: سه شنبه 9 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

لب دریای خیال ،


آرزوهای محال من تو را می بینم


آه...محوی در مه !


به چه می اندیشی؟


به سکوتی مبهم یا بدین فاصله ها؟


من و تو فاصله را می شکنیم

 

من و تو عاشق بودن هستیم


من و تو می خوانیم


نه به چنگ نه به تار نه به آوای بهار


که به درد که به رنج که به هر آنچه کشیدیم از این دوری یار


به چه می اندیشم؟


به سکوت یا صدای گیتار؟


نه سکوت نه نت آن گیتار


که به عشق که به ماندن رفتن و محو شدن در خروش امواج ،


گم شدن ،


پاک شدن
حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: دو شنبه 8 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 آیا میدانید: ایران در سال ۱۳۷۲ به شبکه اینترنت پیوست .

آیا میدانید: در اینترنت ۵ میلیون ترابایت، اطلاعات وجود دارد .

آیا میدانید: حدود ۲۶۰ میلیون سایت در کل اینترنت وجود دارد .

آیا میدانید: حدود ۱۵۲ میلیون وبلاگ در کل اینترنت وجود دارد .

آیا میدانید: ۱.۹۷ میلیارد نفر تعداد کل کاربران اینترنت است.

ادامه مطلب فراموش نشه

 

حتما ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب...
تاریخ: دو شنبه 8 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: دو شنبه 8 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 

اگر یک طرف همه چی داشته باشین ولی عشق نداشته باشین و یک طرف هیچ چیز نداشته باشین جز عشق , شما کدومو انتخاب می کنید؟

.

.

.

.

جواب را در نظرات بفرمایید.

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: شنبه 6 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 شاهین نجفی گفت: بین موقعیت من و سلمان رشدی تشابه کمی وجود دارد چرا که سلمان رشدی می‌تواند در زندگی مخفی خود کتاب بنویسد اما من باید روی صحنه باشم و اکنون این موقعیت از من سلب شده است.

به گزارش به نقل از جام نیوز، وب سایت «خودنویس» از شرایط بد "شاهین نجفی" خواننده هتاک به ساحت قدسی حضرت امام هادی (علیه السلام) خبر داد و نوشت: «شاهین نجفی در گفتگو با روزنامه‌ی آلمانی «تاتس»، با بیان اینکه تهدید به مرگ را بسیار جدی گرفته، گفته است که وضعیتش با نویسنده کتاب آیات شیطانی متفاوت است.»

بر این اساس، روزنامه آلمانی در گفتگوی کوتاهی با شاهین نجفی از وضعیت و شرایط به وجود آمده برای این خواننده پرسیده است. «تاتس» از آقای نجفی در خصوص فتوای مرگ پرسیده و شاهین نجفی با بیان اینکه این فتوا علیه وی کارگردانی شده، گفته است که اما آن را جدی می‌گیرد. نجفی همچنین به خبرنگار تاتس گفته است که دولت آلمان از او خواسته تا کشور آلمان را ترک کند.

این سایت در ادامه نوشت: «از شاهین نجفی در خصوص تشابه وضعیتش با سلمان رشدی پرسیده شده و وی در پاسخ گفته است که بین موقعیت او و سلمان رشدی تشابه کمی وجود دارد چراکه سلمان رشدی می‌تواند در زندگی مخفی خود کتاب بنویسد اما وی باید روی صحنه باشد و اکنون این موقعیت از وی سلب شده است.»

روزنامه بیلد آلمان نیز در این باره نوشت: «شاهین نجفی از خانهٔ خود در کلن فرار کرده و ۴ روز است که پنهان شده است. او همسرش را به خانهٔ پدرش فرستاده و تور اروپای خود را کنسل کرده است.»

به نوشته بیلد، شاهین نجفی تصریح کرده است: «من باید هر ثانیه منتظر مرگ باشم.»

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: جمعه 5 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

 
زمین ما را تصرف کردند،مسکن مهر ساختند!

تجمع کنندگان مقابل مجلس مدعی هستند که سند این زمین ها را در اختیار دارند و دولت با تصرف زمین آن ها اقدام به ساخت مسکن مهر و واگذاری آن به دیگران نموده است.

حتما ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 5 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده

  

*رفتم ساندویچی، میگم آقا یه هات داگ با سس مخصوص بدین. میگه میل میکنید؟
 
 میگم: بله، دستتون درد نکنه
 

)گشت مبارزه با فتنه پـَ نه پـَ ، واحد سیار غذاخوری ها و رستوران ها( 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

ميخوام مسواك بزنم  
مامانم مي پرسه ميخواي مسواك بزني؟؟
ميگم بله مامان جون..
ميگه خمير دندونم روش ميزني؟؟
ميگم بله مامان جان..
ميگه خاك ... اين همه موقعيت پ ن پ درست كردم واست استفاده نكردی
منم گفتم پ ن پ خز شده مامان جون

حتما ادامه مطلب را ببینید


تاریخ: چهار شنبه 3 خرداد 1391برچسب:,
ارسال توسط علی جعفرزاده
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 12
بازدید هفته : 100
بازدید ماه : 723
بازدید کل : 52624
تعداد مطالب : 387
تعداد نظرات : 102
تعداد آنلاین : 1Alternative content


ابزار پرش به بالا

دریافت کد جملات شریعتی
Untitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

امتیاز وبلاگ ها تا این لحظه


امتیاز وبلاگ ها تا این لحظه


امتیاز وبلاگ ها تا این لحظه